Eesti keele nädala tegemisi

Aasta 2019 on EESTI KEELE AASTA. Tähistasime seda koolis teemanädalaga. Igal päeval keskendusime erinevatele tegemistele.

Esmaspäev tõi SÕNATRIKID. Kuidas sünnib näiteks sõnast RONG…… VESI, MUREST…… RÕÕM, SUVEST….. TALV? Selle triki said kõik lapsed selgeks.

Teisipäev tahtis KAUNEID EMAKEELSEID SÕNU. Kogu kooli kaunid sõnad tippis õp. Mari-Liis ühisesse SÕNAPILVE.

Kolmapäev noppis SÕNAPILVEST kaunid sõnad ja asus luulet kirjutama. Ja sündis senikuulmata VÄGA KAUNIS LUULE!

Neljapäev toimetas klassides erinevate ettevõtmistega. Kes käis klassiga Elvas teatris, kes pidas lemmikraamatu teemal lugemiskonverentsi, kes süüvis veelkord põhjalikumalt luule kirjutamisse.

Reede võttis nädala kogu kooliperega saalis kokku. Kõlasid põnevamad SÕNATRIKID ja omanäoline LUULE.

Teksti autor: õpetaja Ave