EsinejadLIINA KERSNA

„Efektiivse õppimise ja õpetamise praktikad. Kogukonna roll hariduses“

Kuidas toimub õppimine? Millised on kõige efektiivsemad õppimise ja õpetamise viisid? Mida saab teha õpilane, õpetaja, kooli juhtkond, kogukond, et meie lastele meeldiks õppida? Oma ettekandes mõtiskleb Liina just neil teemadel ning jagab muljeid erinevate koolide praktikatest. 

Liina Kersna on Riigikogu liige, kes on külastanud rohkem kui 80 erinevat kooli ning lõpetanud Tartu Ülikoolis hariduskorralduse magistrantuuri. Haridus on tema kirg. 


TOOMAS TRAPIDO 

„Kool ja kogukond - naabrid või vennad? Kogukonnakooli võimalused ja väljakutsed“

Gaia Kooliga algusest peale seotuna olen püüdnud anda päris sisu kogukonnakooli mõistele. Kogukonnakool tähendab minu jaoks seda, et kool on kõigi sellega seotud inimeste - õpilaste, õpetajate ja teiste koolis töötavate inimeste, lapsevanemate, ideaalis ka kooli piirkonna elanike - ühine südameasi. Et võimalikult paljud panustaksid parimal võimalikul moel kooli toimimisse. See tähendab ka avatud ja loovat lähenemist koolile ning selles toimuva sügavuti mõtestamist. Näiteks on väga mõistlik ja laste arengu seisukohast kasulik, kui osasid tegevusi juhendavad ja korraldavad lapsevanemad või teised kogukonna liikmed. Aga kuidas neile nende tööd kompenseerida? Millisest panusest alates? Kui palju nö oodata koolikogukonnalt aktiivset panustamist, kuidas seda korraldada? Kogukonnakooli juhtimine tekitab kahtlemata hulgaliselt küsimusi, millest paljudele pole veel selgeid vastuseid. Aga küsimused viivad edasi. Nii me siis uurimegi neid küsimusi ja proovime mõnele neist ka vastata.  

Toomas Trapido on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, arendanud Eestimaa Looduse Fondi, samuti on ta Gaia haridusprogrammi Eestisse tooja ja juurutaja Gaia Akadeemias ja Gaia Koolis. Samuti on ta üks Eesti ökokogukondade liikumisele alusepanijatest. Viimased 25 aastat teadlikult püüdnud aru saada loodusest, inimesest ja evolutsioonist ning õppinud ja läbi viinud palju grupiprotsesse lähtudes põlisrahvaste tavadest ja viimase aja loovjuhtimise meetoditest.

LIINA LUURE

„Kas kogukond loob kooli või kool kogukonna? Peedu kooli lugu“

Kas kogukond loob kooli või kool kogukonna? Miks on kool kogukonna süda? Kuidas mineviku lood tulevikku kujundavad? Peedu kooli lugu ulatub aastakümnete taha, kui kool Peedule esmakordselt loodi, edukalt tegutses, kuid aegade muutudes lõpuks suleti. Iga lõpp on millegi algus. Kümme aastat hiljem algas Peedul uus lugu, mis toob meid tänasesse päeva.

Liina on Peedu Algkooli I lennu vilistlane, TERA Peedu Kooli üks ellukutsujatest, Peedu kooli- ja kogukonnamaja perenaine, nelja lapse ema, oma laste õpetaja ja juuksur.


URMO UIBOLEHT 

Konverentsi moderaator

Hariduse Edendamise SA  juhatuse liige, Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees ja Tartu Erakooli nõukogu esimees.

PANEELDISKUSSIOON:

“Kas tulevikuhariduseks tuleb astuda samm edasi või tagasi?”

Millised on tänase Eesti haridussüsteemi ämbrid ja pärlid? 

Milliseid eilseid unustatud praktikaid võiks rakendada homses koolis? 

Kas ja milline roll võiks olla haridusettevõtlusel? Millisel kujul võiks haridusettevõtlus Eestis toimida ning kuidas astuda esimesed sammud?

Kool kui kogukonna süda. Kas ja kuidas kogukond kooliuksest sisse lasta?

Paneeldiskussioonis osalevad

TOOMAS KINK, Raatuse kooli direktor,  pedagoog

ALEKSANDER TÕNNISSON, Buildit kiirendi kaasasutaja ja tegevjuht, on töötanud Saksamaal Münchenis ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbHs, Tartu Lennuakadeemias ning Tartu Ülikoolis. Aleksander on lõpetanud Tartu Ülikooli infotehnoloogia eriala ja olnud aktiivne uute ettevõtete loojana kui ka mentorina.

TRIINU LAAR Haridusuuenduskeskusest on uuenduslike õppelahenduste spetsialist. Ta tegeleb projektidega, mis keskenduvad nüüdisaegse õpikäsituse juurutamisele.  

ALE SPRENK Krabi kooli pidaja