Evakuatsiooniõppus

30.08.2019 toimus Peedu koolis evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus, mis koosnes kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetiline loenguosa käsitles evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist. Praktiline osa koosnes evakuatsiooniõppusest ning tulekustutite praktilisest harjutusest. Läbiviidud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus täitis igati õppusele püstitatud eesmärgid. Hinnang evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusele on väga hea.

Loodetavasti ei ole enamikel seda oskust päriselt kunagi kasutada vaja, küll aga on tarvis teada ja osata. Õppuse viis läbi Sven Raud Tartu Tuli OÜ-st.