Konverents

Tugevate kogukondade tähtsust on rõhutatud viimastel aastatel ühiskonnas palju nii poliitilisel kui ka kultuurilisel tasandil. Vähem on aga räägitud sellest hariduse kontekstis. Kogukonnakool - nii defineerivad end omavahel kõneldes paljud erinevad haridusasutused, mille seas on nii era- kui munitsipaalkoole, linna- kui maakoole. Hinnanguliselt kolmveerand Eesti erakoolidest on sisult kogukonnakoolid, kuid keegi pole imestunult küsinud, miks meie väikeses riigis neid nii palju on.

Peedu Kooli Selts kutsub konverentsile, kus proovime defineerida kogukonnakooli mõiste, arutleda koos kogukonna kui nähtuse ja selle olulisuse üle. Küsime koos, miks kool võiks või peaks olema kogukondlik, miks on see oluline lastele, haridussüsteemile ning kogu ühiskonnale laiemalt. Kas kogukonnakoolid oleks üheks võtmeks, kui otsime lahendusi maaelu elavdamiseks, õppimise individualiseerimiseks? Kas kogukondlik haridus on tulevikuharidus?