Meie kool

TERA Peedu kool on Tartu Erakooli maakool.

Meie kooli lugu algas 2013. aastal ühest vanast majast Peedul, kus MTÜ Peedu Kooli Seltsi ja Tartu Erakooli koostöös asus õppima 10 last.

2015. aastal sai valmis Peedu kooli- ja kogukonnamaja, milles kool sai kasvada 6-klassiliseks.
Peedu kool järgib TERA õppekava. Meie eesmärgiks on kvaliteetse ja kaasaegse hariduse võimaldamine ning lapsesõbraliku ja õpetajat väärtustava õpikeskkonna loomine.

MISSIOON

TERA Peedu kooli missioon on hoida laste koolirõõmu ja õpihuvi. Peedu kooli lapsed on julged, avatud ja loovad, väärtustavad ennast, teisi ja keskkonda enda ümber. 

VISIOON

TERA Peedu kooli visioon on olla suunanäitaja teistele Eesti kogukonnakoolidele, kus pakutakse kvaliteetset haridust, mis arvestab iga õpilase isikupäraga, väärtustab looduskeskkonda ja arendab laste sotsiaal-emotsionaalset arengut ning loovust.