Õppekorraldus

Üldõpetus I kooliastmes (Õppeained käsitletakse seotult teemade kaupa).

Inglise keel alates 1. klassist 5 tundi nädalas (keelekümbluse põhimõtteid järgides).

Pikk õuevahetund iga päev (50 minutit). 

Huvitund (Toimub kord nädalas. Selle tunni ajal saab laps tegeleda selle tegevusega, mis teda kõige rohkem köidab. Võimalik on ka uusi huvisid avastada. Varem on lapsed tegelenud näiteks robootika, iluvõimlemise, onnide ehitamise, jaapani keele, raamatute lugemise, jooga, kokanduse, kalligraafia, jalgpalli mängimise jpm). 

Õuesõpe (Õuesõpe on üks paljudest võimalikest õpimeetoditest, mis aitab teadmiste omandamist ja reaalset elu üksteisele lähemale viia. Õuesõppe eesmärk on pakkuda lapsele võimalikult palju avastamist ja õppimist ning isetegemist looduslikus keskkonnas. On leitud, et õues õppimine parandab laste keskendumisvõimet, alandab stressi, kutsub lapsi liikuma jne.)

Teemapäevad ja teemanädalad

Projektipäevad (II kooliaste)