Kuhu kanduvad oskused-teadmised?

Kui üldiselt ollakse harjunud mõttega, et teadmised-oskused kanduvad õpetajalt õpilasele ja sellega asi piirdubki, siis väga tervitatav on näha Peedu koolis teistsugust mõtteviisi.

Õpetaja Imbi algatatud käsitööring on pannud vaimustuma väga palju õpilasi. Osad õpilased aga ei ole saanud ringis käia või on huvi ja koostegutsemise soov suurem kui 1 kord nädalas ringi. Seda rõõmsam oli kuulda, kuidas 2. klassi  Jonathan kuulutas ühel päeval: “Mina teen siin oma ringi ja õpetan teistele seda, mida olen Imbilt õppinud.”

Kui põleva küünlaga süüdata teine küünal, ei jää esimesel valgust vähemaks…. küll aga läheb ruum veel valgemaks.

Ja nii ongi.