Lõpetas eelkooli 2. lend

13. aprillil jõudsid lõpule selle õppeaasta eelkooli kohtumised. Kaks rühma särasilmseid tulevasi koolilapsi alustasid õppetööd oktoobris ja käisid ühtekokku koolis 23 korda. Igal eelkoolipäeval toimus kolm 30-minutilist tundi. Kaks tundi olid üldõpetuslikud  ja ühes tunnis õpiti inglise keelt keelekümbluse põhimõttel.

Mängulisel lõpupeol toimetasid 2 rühma koos. Ühiselt lauldi, tantsiti, meisterdati ja mängiti. Iga laps sai kaasa oma õpimapi  ja eelkooli tunnistuse. Kokku lõpetas eelkooli 17 last – 10 poissi ja 7 tüdrukut.

Kuna koolipäeva osaks on kindlasti ka söögivahetund, siis maiustati veel enne koduteele asumist maitsva kringliga. Aitäh kõigile vanematele, kes oma toredad lapsed Peedule kooli tõid! Soovime veelkord kõigile eelkooli õpilastele vahvat peagi algavat kooliteed!