Ninja-teemapäev

Rahvusvahelisel meestepäeval toimus Peedu koolis eriti maskuliinne teemapäev. Seekord võeti fookusesse Jaapaniga seonduvad teemad, aga eriti just füüsilised alad nagu karate, sumo ja bujinkan. Päeva lükkas koolipere käima hommikul saalis, kus tutvustati teemapäeva ülesehitust, jagati õpilased gruppidesse ja tutvuti päeva üllatuskülalise Baruto ehk Kaido Höövelsoniga. Barutoga said juttu ajada kõik Peedu kooli lapsed ja õpetajad ning küsimusi esitada. Lapsed tundsid näiteks huvi selle vastu, kellega Baruto Jaapanis koos elas, kuidas on jaapani keeles “rong” ja “Peedu kool” ning kui raske on olnud Baruto kõige raskem vastane. Eriti vahva oli matimaadlus, kus Baruto võttis kohtuniku rolli ning omavahel said vastakuti minna nii poisid kui tüdrukud ja isegi julgemad õpetajad.
Seejärel astus ka Baruto ise matile ning võttis korraga ette kolm vastast. Terve koolipere suureks rõõmuks piisas poiste matilepanekuks enamasti Baruto ühest kergest müksust.  Baruto tänas Peedu kooli kutsumast ning pani õpilastele südamele kuulata oma vanemaid ja õpetajaid ning keskenduda õppimisele.

Seejärel jätkus päev töötubades. Lapsed tutvusid Ragnar Saage juhendamisel bujinkaniga. Bujinkan on iidne jaapani võitluskunst, mis keskendub oma keha tundma õppimisele. Lapsed said tutvuda erinevate põnevate liikumisviisidega ning õppida käsitsema pehmeid mõõkasid.

Saalis aga toimus shitoryu karate, mida viis läbi Toivo Kesler. Selle karate põhimõte on võidelda nähtamatu vaenlasega. Lapsed tegid läbi treeningu alustamise ja lõpetamise rituaalid, soojendusharjutused ning tutvusid kata-võtete süsteemiga. Muuhulgas saadi teada, et üks kata võib kesta kuni 4 minutit ning mahutab kuni 200 võtet. Väga kasulik oli näha erinevate võtete kasutamist ning õppida ennast kaitsma juhul, kui vastane hoiab kõvasti käest kinni või ründab selja tagant. Samas rõhutati, et kõiki võtteid kasutatakse ainult treeningutel ning reaalses elus tulevad need kasutusele ainult juhul, kui rünnakut ei õnnestu vältida. 


Tankitõrje rühma veebel Aare Nõmm oli tulnud tutvustama lastele Kaitseliidu toimetamisi ning muuhulgas saadi teada, kui palju kaalub kaitseliitlase varustus ning mida see sisaldab. Lapsed said varustust ka selga proovida. Veel näitas Aare, kuidas telkmantlit saab kasutada nii vihmakeebi kui telgina ning selgitas tankitõrje toimimise põhimõtteid.

Lisaks meisterdasid lapsed õpetaja Erikaga origami visketähti, õpetaja Tiinaga tõsteti küpsiseid pulkade abil ühest purgist teise, õpetaja Anneli töötoas tutvuti lähemalt oma tajudega ning õpetaja Heleni ja õpetaja Marika juhendamisel läbiti õues kiiruse peale takistusradasid. 

Kui töötoad läbi käidud, võeti päev saalis üheskoos kokku. Lapsed nimetasid, mis neile kõige enam meelde jäi ning meenetega tänati toredaid külalisi. Muljeid jätkus nii lastel kui õpetajatel igatahes küll ja veel!