Peedu lapsed Võrumaal laagris

27.-28. jaanuaril viibisid 9 meie kooli õpilast koos õpetaja Heljuga Võrumaal laagris. Õpetaja Helju kirjutab toimunust järgnevalt.

Reedel, 27. 01 kell 14.30, sättisime laagrivarustuse kahe auto peale ja sõit Varstu Keskkooli võis alata. Enne laagri avarivistust seadsime end oma ööbimiskohta valmis ja jäi veel aega ka koolimajaga tutvumiseks.

Varstu rühma Noored Kotkad ja Kodutütred olid ette valmistanud õpitoad:

Peale õppusi ruttasime sööma ja  vaatama filmi “Sivi unenäomaailmas”. Märkamatult oli käes esimese laagripäeva õhtu. Olime päris väsinud.

Hommik algas hommikutantsuga. Peale hommikusööki  tutvustati rivistusel teise päeva tegevusi. Eve võttis tüdrukud enda juhendada ning Eva poisid enda juurde. Uuriti mis eelmisest õppepäevast meelde jäi ja kes soovivad KT ja NK liikmeks hakata. Tuli välja, et see niisama lihtsalt ei käigi – peab juba üht- teist teadma ka. 6. järgukatse testi sooritasid kõik kohalviibijad väga edukalt.

Kuna Varstu koolis on nii suur saal, siis oligi aeg sporditunniks. Varstu rühma noored olid valmis pannud terve rea erinevaid spordialasid. Lapsed said ise valida, millist ala nad proovida soovisid. Tegelikult on sport ja liikumine nii tore, et kõik lapsed proovisid kõiki alasid. Järgnes matk. Iga rühm sai endale ühe matkajuhi  ja tutvumine Varstuga võis alata.

Peale lõunasööki tuli tervele  laagriseltskonnale otsa vaadata ja leida vastus Ingli bingo küsimustele. Oligi aeg lõpurivistuseks. Täname kõiki laagri  korraldajaid ja laagris  osalejaid. Plaks ja naeratus veelkord kõigile, ning kohtumiseni uutes laagrites!