Pidulik kooli algus

Augustikuu viimase nädala esmaspäeval kogunes TERA Peedu koolipere Elvasse. Kuna meie koolipere on kasvanud juba üsna suureks ja koos emade-isadega Peedu kooli- ja kogukonnamaja saali enam lahedasti ära ei mahu, siis toimuski aktus sel aastal Elva Kultuurikeskuses.

TERA Peedu Kooli jaoks on alanud õppeaasta erakordne, sest esmakordselt on kool kasvanud 6-klassiliseks. 1. klassis alustas kooliteed 12 kooliuusikut – 9 poissi ja 3 tüdrukut. Kokku õpib Peedul selle õppeaasta algusest 59 last. Koolipere kasvas ka uute õpetajate võrra: 6. klassi õpetajana alustas Anneli Armus-Juhkam, muusikaõpetajana Helli-Tiiu Särg ja liikumisõpetaja ning 5.-6. klassi inglise keele õpetajana Helen Altin-Ilves. Eelmisel aastal pikapäevarühma juhendanud Amanda Väiko on sel aastal abiks ka söögisaalis. Tugipersonalist asuvad lapsi toetama koolipsühholoog Ülle Särg ja eripedagoog Anita Pallon.

Esmakordselt TERA Peedu Kooli ajaloos anti aktusel Tartu Erakooli Nõukogu otsusega stipendium ühele tublile meie kooli õpilasele. Sel aastal sai stipendiumi omanikuks 5. klassi õpilane Kevin Kurrusk.

Läheme üheskoos elevusega vastu juba alanud kooliaastale ja soovime palju koolirõõmu kõigile suurtele ja väikestele koolipere liikmetele!

(Foto autor: Marko Hõrak).