Sõbrapäeva keeltepidu

Peedu kool tähistas teist aastat sõbrapäeva keeltepeoga. Teadupärast õpivad meie lapsed esimesest klassist alates igapäevaselt inglise keelt. Neljandast klassist lisandub vene keel. Huvitunni raames on võimalik õppida ka soome keelt ja tänu erinevatele teemapäevadele oleme nuusutanud ka saksa ja prantsuse keelt. Peol saidki kõlada kõik need keeled, sekka natuke ka ilusat emakeelt.

Sõbrapäeva puhul kutsusime külla sõbrad Tartu TERA-st, Tartu Rahvusvahelisest koolist, Tartu Luterlikust Peetri koolist ja Elva Gümnaasiumist. Kõik osalejad olid ettevalmistanud 1-2 esinemisnumbrit. Teiste seas saime vaadata lühikesi etendusi, kuulata laule ja luuletusi, ise kaasa laulda ja tantsida. Kõik esinesid ja osalesid vahvasti! Publiku reaktsioone arvestades osutusid kõige menukamateks etteasteteks meie 3. klassi poiste ingliskeelne luuletuste räpp ja 4. klassi venekeelne Tare-tareke. Kiitus kõigile osalejatele ja juhendajatele!

Keeltepeo jätkuks tuli meile külla Loviisi ema Kristiina, kes esitas muinasjutu Tsaar Saltaanist. Etendus oli kaasahaarav ja meeldis kooliperele väga. Veelkord suur tänu Loviisi emale!