Sügisesed õpipäevad

Algaval koolinädalal õpivad Peedu kooli lapsed teistmoodi kui tavaliselt. Juba teist aastat järjest saab toimuma Tartu rahvusvahelise kooli ja Peedu kooli haridusliku lõimumise projekt. Kui eelmisel sügisel käisid Tartu lapsed õppimas Peedul, siis sel aastal sõidavad Peedu lapsed esmaspäevast neljapäevani Tartusse. Projekti eesmärgiks on julgustada eri rahvusest õpilasi eesti keeles suhtlema, tõsta osalejate teadlikkust üksteise kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning väärtustada linnaruumi autentse õppekeskkonnana.

Heade mõtete linnas tutvuvad Peedu lapsed Tartu rahvusvahelise kooliga ja osalevad Tartu õpilastega grupitöödes. 4 päeva jooksul osaletakse orienteerumismängul Toomemäel, maanteeameti liiklustunnis ja linnaekskursioonil. Samuti käiakse koos TÜ loodusmuuseumis, restoranis ja kinos. Ühistegevuste tulemusena valmivad plakatid Tartust ja video eri keeltes tervitamisest. 5. päeval tehakse kokkuvõtteid oma kodukoolides.

Projektis osaleb kokku 72 last ning 13 õpetajat Peedult ja Tartust. Projekt toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna toetusel.