Sünnipäeva meeleolus Peedu kool

Täna tähistasime koolis Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva. Hommikuringis said lapsed arutada vaheajal televiisorist nähtud presidendi vastuvõtu üle. Kuulasime ka A. Kivirähki humoorikat jutukest “President kinnas”. Koolipäev lõppes aga tõeliselt piduliku sündmusega.

Meie aktuse avas koolijuht Joosep luuletaja Ü. Niinemägi tekstiga “Minu Eestimaa”. Seejärel laulsime kõik koos Eesti hümni ja 4. klassi õpilased Siim ning Jacob süütasid küünlad. Lapsed esitasid aktusel õpitud laule ja luuletusi Eestimaast, kodust ja perest. Koosviibimise kõige pidulikum osa oli aga kanda kuuel Peedu kooli õpilasel, kellel oli täna au saada Võrumaa maleva Vastseliina rühma Peedu salga liikmeteks. Kodutütarde tõotuse andsid Kaari, Iti, Laine-Liise ja Pauliina. Noorkotka tõotuse andsid Kaarel ja Kaspar. Salga värsked liikmed võtsid vastu noortejuhid Eve Täht ja Eva Vodi.

Aktuselt ei puudunud ka ühine tants “Kungla rahvas”. Piduliku pärastlõuna lõpetas Joosep jällegi Ü. Niinemägi luuleteksti viimase salmiga:

Ja tulgu või halvadki ajad,
ei läheks ka ajades.
Kuni siin mind ükski veel vajab
neis madalais – madalais majades.

Palju õnne värsketele kodutütardele ja noorkotkastele! Olgem koos rõõmsad ja tänulikud, et meie koduks on Eestimaa!