Tarkusepäev Peedu koolis

Kui enamikus Eesti koolides märgib tarkusepäev kooliaasta algust ja toimub pidulik aktus, siis meie tähistasime 1. septembrit teistmoodi.

Juba hommikul kell 8 kogunesid õpetajad ise koolitusele, et korrata üle tähtsamad õppetükid tuleohutusest. Juhendajaks oli seekord väga asjalik päästeameti töötaja Sven Raud. Ka koolipäeva alguseks kohale saabunud lapsed liitusid sujuvalt koolitusega ning said teada, kuidas oleks vaja tulekahju korral tegutseda. Viimaks teatas Sven, et täna on tulemas mäng, mille nimeks on evakuatsiooniõppus.

Seejärel suundusid lapsed klassidesse alustama koolitunde. Natukese ootamise järel käivituski häiresüsteem ja trepikoridoris oli märgata järjest tihenevat suitsu. Lapsed evakueerusid majast õpetajate juhendamisel kokkulepitud kohta. Evakuatsioonijuht Joosep tegi kindlaks ja kõrvaldas ohuallika. Kõige lõpuks kontrolliti üle ka õpetajate oskus käsitseda tulekustutit. Üllatusena said proovida tuld kustutada ka 5. klassi ja osa 4. klassi lastest.

Õppus kulges rahulikult ja ka ootamatust olukorrast ärevamad 1. klassi lapsed said kenasti hakkama. Aitäh asjalikele koolitajatele Svenile ja Ahtole!