Ütle mulle, kes on Su sõbrad…

Lõppenud koolinädal möödus Peedul sõbrapäeva vaimsuses. Nädala jooksul said lapsed kirjutada oma koolikaaslastele tunnustavaid sõnu, meisterdada ja saata tervituskaarte, arutada tundides sõbrapäeva päritolu ja tähenduse üle ning osaleda sõbramängus.

Kui südamlikke soove on lapsed ühel või teisel moel oma kaaslastele edastada saanud juba ka varasematel aastatel, siis sõbramäng oli esmakordne. Selleks panid õpetajad iga kooli õpilase kohta kirja vaid talle omased iseloomujooned ja tugevused. Valmis ankeet, milles oli täpselt nii palju väiteid, kui Peedu koolis õpilasi. Tuli välja, et kooli kõige tähelepanelikum seltskond õpib 4. klassis – need lapsed suutsid kõige rohkem kaaslasi ära arvata!

Sõbrapäeva hommikut tähistasime traditsioonilise keeltepeoga – Valentine’s Day Show. Sel aastal esinesid lapsed kaaslastele ja õpetajatele peamiselt inglise keeles, sekka kõlas üks jaapanikeelne lauluke. Hommiku lõpetuseks laulsime kõik koos ka oma kaunis emakeeles. Koolipäeva lõppedes jäid paljud lapsed aga koolimajja tavapärasest kauemaks – 6. klassi eestvedamisel toimus sõbrapäeva pidu.

Sõbranädal lõppes meie koolis juba tavapäraseks saanud reedehommikuste hea sõna ringidega. Iga laps ja õpetaja sai veelkord oma kaaslasi tunnustada.