Võro kiil om illos

Märdikuu 7.- 11. päeval toimus juba 11. võru keele nädal. Meie mängisime sel nädalal õpetaja Helju juhendamisel võrukeelseid laulumänge “Maamiis võtsõ naase”, “Kilumaril ollivaq väega pikäq hambaq…” ja “Kikas ütel kanalõ…”. 2. klassi lapsed osalesid Võrus ettelugemispäeval “Kullõ, ma loe sullõ”. Iti esitas Jan Rahmani loo “Guuru”.
Kõigil kooliõpilastel on võimalus kirjutada jutukesi ja luuletusi, sest Võru Instituut kuulutab välja laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse MINO VÕROMAA.