Meie inimesed

Kerstin, koolijuht ja inglise keele õpetaja 2. kooliastmes

„Esimene asi, mis mul teha tuleb,“ ütles Alice iseendale, kui ta metsas ringi kõndis, „on kasvada jälle oma õige kasvuni. Ja teine asi on leida tee sinna ilusasse maailma. Minu meelest on see kõige etem plaan.“ – Lewis Carroll, „Alice imedemaal“

Nii alustas Kerstin oma kaaskirja "Minu unistuste kool". Kerstin peab meie ühiskonna tulevikuvajadustest lähtuvalt väga tähtsaks, et igaüks saaks rakendada oma võimeid maksimaalselt. 
Kerstinil on varasem koolijuhi kogemus, mis pole teda ära hirmutanud ega liigselt frustreerinud - vastupidi - oli rõõm näha inimest, kes hoolimata raskest aastast tuleb ja ütleb sära silmis, et dokumentide loomine ja töö meeskonnaga meeldivad talle väga. Kerstin usub, et muutused on need, mis meid edasi viivad, ning kui suurelt unistada, siis on võimalus selles suures ja laias maailmas leida see miski, mis võimaldab meil olla kõige paremad õpilased, õpetajad ja koolijuhid. Kerstin oskas meie koolis näha koos nii kvaliteeti kui veidikest pipilikkust loovuse arendamiseks. Loodame, et meie ühine tee ja töö selles suunas saab olema rõõmus, kerge ja helge. 

Helena, 1. klassi õpetaja

Helena kirjeldas ennast kui rõõmsameelset, kohusetundlikku, avatud ja kannatliku loomuga inimest. Nägime kõiki neid häid omadusi ka vestlusel. Helena hindab väga looduskeskkonda ja jätkusuutlikku eluviisi. Helena ema on õpetaja, samuti on ta saanud enda nahal ära tunnetada mitmeid erinevaid koolikeskkondi, mistõttu on haridusteemad talle väga südamelähedased. Sellest tulenevalt asus Helena neli aastat tagasi õppima Tartu Ülikooli klassiõpetaja erialale, et anda samuti oma panus selle jaoks, et ühiskonnas oleks rohkem enesetadlikke ja õnnelikke inimesi.
Hoolimata oma noorusest on Helenal juba kogemus klassiõpetajana, mida ta kõrgelt hindab, sest sai sealt julgust ja õppis muutuvates oludes toime tulema, olles kannatlik ja jäädes rahulikuks. Helena on läbinud koolituse "Meie aja teadlik õpetaja". 

Tiina, 2. klassi õpetaja

Tiina peab oma tugevusteks head suhtlemisoskust, kiiret õppimis- ja kohanemisvõimet, pingetaluvust, kohusetundlikkust, avatust uuele ja huvitavale, käsitööoskust, valmisolekut huvitavateks koolitusteks ja projektides osalemiseks. Meie nägime temas avatud meele ja positiivse ellusuhtumisega inimest, kellel on julgust ja tahet oma elus ette võtta muutusi. Tiina omab õpetajana hindamatut elu jooksul omandatud kogemustepagasit, samuti on ta õppinud logopeediks ja kasutab õpetajatöös erialaseid võtteid, mis lapsi õppimisel toetavad. Tiinal on ette näidata hulgaliselt koolitustõendeid sh "Liikuma kutsuv kool", "Lapse arengut toetavad praktikad", "Mälustrateegiate arendamine algklassides" jne.

Marika, 3. klassi õpetaja

Õpetaja Marika on töötanud lastega vanuses 3-13 juba alates laulvast revolutsioonist. Ta peab oluliseks aidata lapsel esmalt lahti mõtestada teda ümbritsevat maailma ja toetada teda selle uute tahkude avastamisel. Õpetajana tahab ta anda edasi seda, mida ise armastab ja väärtustab, ehk mitmekesiselt tegevusi ja uusi teadmisi seostades läbi muusika, looduse ja käelise tegevuse, seejuures iga õpilast märgates, mõistes ja toetades. Sihi seadmisel peab ta olulisimaks eeskujul põhinevat, uurimist soodustavat ning avastamistungi avavat keskkonda, mis võimendaks laste kaasasündinud uudishimu ja arengupotentsiaali. Oma senise kogemuse õpetajana võtab ta kokku Anton Hansen Tammsaare sõnadega: "Kas võib edasijõudmist olla, kui puudub eesmärk? Kas on liikumisel väärtus, kui pole sihti?". Meie nägime, et Marika on väga eneseteadlik ning nõudlik selle osas, mida teeb, samas soe ja avatud.

Lea, 4. klassi õpetaja, liikumisõpetuse ja matemaatika õpetaja 2. kooliastmes

Lea oskab väga hästi lastes välja tuua nende tugevused. Leiab alati aega väikestele õdedele-vendadele „tere“ ütlemiseks ja lastevanematega rääkimiseks. Huvitub ümbritsevast ja inimestest ning temaga on meeldiv suhelda. Tema peale võib kindel olla, et mitte kunagi ei lähe ta sinu lugusid edasi rääkima. Lea on soe, nooruslik, stiilne, tasakaalukas, lapsesõbralik, mõistev ja uuendusmeelne. Lea jagab meeleldi oma reisielamusi ja toob sageli midagi põnevat kaasa. Õpetaja Leale meeldib matemaatika ja ta oskab seda ka lastele väga hästi selgitada.

Erika, 5. klassi klassijuhataja, 5. ja 6. klassi õpigruppide õpetaja, vene keele õpetaja 2. kooliastmes

Erika on rahulik, tore ja lapsesõbralik. Ta on palju lugenud, laia silmaringiga ja oskab seeläbi ka lastele erinevate näidete abil seoseid luua. Meeleldi vestleb ta lastega raamatutest, soovitades igaühele midagi sobivat. Arvestab laste soovidega ning on valmis nendega ette võtma põnevaid tegemisi. Õpetaja Erika oskab lastes tekitada huvi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse vastu.

Anneli, 6. klassi klassijuhataja

Anneli pakatab ideedest ja tal on tahe neid ka ellu viia, mistõttu on tal korraga käsil 100 asja. 60 neist teeb ta ära ning on tulemit alati valmis lahkelt teistega jagama. Ta on väga julge, loov ja vahetu, energiline, võimekas ja mitmekülgne. Anneli sobib nii suurte kui väikestega, nii inimeste kui asjadega. Lisaks põnevatele ideedele on Annelil ka palju teisi andeid ja oskusi, mida kõiki ta on valmis kooli heaks rakendama. Anneli kohta sobib ütlus - kes palju teeb, see palju jõuab, ja nii võib teda kohata kõikjal terves majas.

Anna-Liisa, klassiõpetaja (lastega kodus)

Anna-Liisa on üks Peedu kooli loojatest ja kooli esimene õpetaja. Oma töös pöörab ta suurt rõhku laste enesejuhtimise ja suhtlemisoskuste arendamisele. Anna-Liisa töö ja pühendumise tulemusena on  kõigil I lennu lastel kustumatu mälestus ühes Bullerby koolis õppimisest. Käesoleval hetkel õpetab ja kasvatab Anna-Liisa kodus oma lapsi, kuid tihti käib ta koos perega koolis külas ja on kindel, et ta on alati olemas, kui tema abi vaja läheb. Anna-Liisat võib kohata ka meie lastehoiu juures toimetamas. 

Helen, inglise keele õpetaja 1. kooliastmes

Õpetaja Helen on asjalik, vastutustundlik, konkreetne ja korrektne, samas hea huumorimeelega ning osav suhtleja. Ta on oma töös väga pühendunud, põhjalik ja pädev, osates seejuures luua head suhted õpilastega. Ta jõuab väga hästi lasteni, süvenedes nende muredesse ning rõõmustades kaasa nende edusammudele. Helen on valmis vastu võtma väljakutseid ning alustatu viib sihipäraselt lõpuni. Ta on andnud lastele nii liikumisõpetuse, robootika kui inglise keele tunde, uuel õppeaastal jätkab ta inglise keele ja robootika tundide andmisega. Särav ja silmapaistev inimene.

Helli-Tiiu, muusikaõpetaja

Helli-Tiiu on noor ja entusiastlik muusikaõpetaja, kes soovib muusika mõistmise ja loomise muuta iga õpilase jaoks nauditavaks. Helli-Tiiu on rõõmsameelne ja energiline. Ta on täis tahet katsetada ja tutvustada lastele uusi pille.


Liina, kooli- ja kogukonnamaja perenaine

Liina on Peedu kooli südametunnistus, perenaine ja hingehoidja kõik ühes isikus. Tema on see, kelle juurde meie majas suundutakse, kui jagamist ootab rõõm või mure. Liina kuulab ja leiab alati teistmoodi mõtte või vaatenurga, mille peale rõõmustaja või kurtja ise poleks tulnudki. Teemadering, mida Liina valdab, on pikk ja lai, tigude hingeelust parima juukselõikuseni välja. Tegelikult leiabki Liina üsna tihti kooli- ja kogukonnamaja esimesel korrusel asuvast juuksurisalongist, kus ta õpilaste, õpetajate ja teiste klientide vaimu ja välimust ergutab. Liina puistatud haldjatolmu on võimalik koolimaja peal kõikjal märgata - tuleb vaid südamega vaadata.

Ülle, psühholoog

Ülle on Peedu kooli "vanaema" ja üks kooli loojatest. Ta on õppinud psühholoogiat ja töötab erinevates koolides psühholoogina, et toetada lapsi ja nendega tegelevaid täiskasvanuid. Tema poole võib alati julgelt pöörduda, kui on vaja professionaalset nõuannet. Ülle juhindub oma töös põhimõttest, et lapsed oleksid toetatud parimal võimalikul moel, mis tähendab alati koostööd vanemate ja õpetajatega. 

Viire, kooli Sõber

Viire on meie kooli Sõber. Sõber kindlasti suure algustähega, sest Viire on  aastaid ülikoolis õpetajaid õpetanud, teaduskooli juhtinud ja väärib oma kogemuste, teadmiste ja tarkuse poolest lugupidamist ja austust. Viirele meeldisid meie maja ja mõtted ning Viire meeldis meile, esimesest hetkest alates. Viire aitab meie kooli mentorina nii nõu kui jõuga ja osaleb projektide käivitamisel. Viire unistab koolist, mis on arenev ja avatud, tark ja teadmishimuline, loov ja liikuv, ettevõtlik ja energiline, kaasav ja koostöine, aga kindlasti toetav ja tunnustav, soe ja sõbralik. Unistame üheskoos.