Meie inimesed

Õpetaja Lea

Lea oskab väga hästi lastes välja tuua nende tugevused. Leiab alati aega väikestele õdedele-vendadele „tere“ ütlemiseks ja lastevanematega rääkimiseks. Huvitub ümbritsevast ja inimestest ning temaga on meeldiv suhelda. Tema peale võib kindel olla, et mitte kunagi ei lähe ta sinu lugusid edasi rääkima. Lea on soe, nooruslik, stiilne, tasakaalukas, lapsesõbralik, mõistev ja uuendusmeelne. Lea jagab meeleldi oma reisielamusi ja toob sageli midagi põnevat kaasa. Õpetaja Leale meeldib matemaatika ja ta oskab seda ka lastele väga hästi selgitada.

Õpetaja Erika

Erika on rahulik, tore ja lapsesõbralik. Ta on palju lugenud, laia silmaringiga ja oskab seeläbi ka lastele erinevate näidete abil seoseid luua. Meeleldi vestleb ta lastega raamatutest, soovitades igaühele midagi sobivat. Arvestab laste soovidega ning on valmis nendega ette võtma põnevaid tegemisi. Õpetaja Erika oskab lastes tekitada huvi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse vastu.

Õpetaja Anneli

Anneli pakatab ideedest ja tal on tahe neid ka ellu viia, mistõttu on tal korraga käsil 100 asja. 60 neist teeb ta ära ka. Ta on väga julge, loov ja vahetu. Kui tal on hea tuju, siis saavad kõik sellest meeskonnas teada. Kui tal on paha tuju, siis saab kogu maailm sellest teada. Anneli sobib nii suurte kui väikestega, tal on kõigile mingi äge mõte välja pakkuda, aga eriti meeldib Anneli teismelistele, sest ta on valmis kõigist teemadest avameelselt rääkima.   

Õpetaja Helen

Õpetaja Helen on asjalik, vastutustundlik, konkreetne ja korrektne. Ta jõuab väga hästi lasteni, süvenedes nende muredesse ning rõõmustades kaasa nende edusammudele. Ta on oma töös põhjalik ja pädev. On valmis vastu võtma väljakutseid. Helen on andnud lastele nii liikumisõpetuse, robootika kui inglise keele tunde, uuel õppeaastal jätkab ta inglise keele ja robootika tundide andmisega. Särav ja silmapaistev inimene.

Õpetaja Helli-Tiiu

Helli-Tiiu on noor ja entusiastlik muusikaõpetaja, kes soovib muusika mõistmise ja loomise muuta iga õpilase jaoks nauditavaks. Helli-Tiiu on rõõmsameelne ja energiline. Ta on täis tahet katsetada ja tutvustada lastele uusi pille.

Õpetaja Liina

Liina on Peedu kooli südametunnistus, perenaine ja hingehoidja kõik ühes isikus. Tema on see, kelle juurde meie majas suundutakse, kui jagamist ootab rõõm või mure. Liina kuulab ja leiab alati teistmoodi mõtte või vaatenurga, mille peale rõõmustaja või kurtja ise poleks tulnudki. Teemadering, mida Liina valdab, on pikk ja lai, tigude hingeelust parima juukselõikuseni välja. Tegelikult leiabki Liina üsna tihti kooli- ja kogukonnamaja esimesel korrusel asuvast juuksurisalongist, kus ta õpilaste, õpetajate ja teiste klientide vaimu ja välimust ergutab. Liina puistatud haldjatolmu on võimalik koolimaja peal kõikjal märgata - tuleb vaid südamega vaadata.

Õpetaja Helena

Helena kirjeldas ennast kui rõõmsameelset, kohusetundlikku, avatud ja kannatliku loomuga inimest. Nägime kõiki neid häid omadusi ka vestlusel. Helena hindab väga looduskeskkonda ja jätkusuutlikku eluviisi. Helena ema on õpetaja, samuti on ta saanud enda nahal ära tunnetada mitmeid erinevaid koolikeskkondi, mistõttu on haridusteemad talle väga südamelähedased. Sellest tulenevalt asus Helena neli aastat tagasi õppima Tartu Ülikooli klassiõpetaja erialale, et anda samuti oma panus selle jaoks, et ühiskonnas oleks rohkem enesetadlikke ja õnnelikke inimesi.
Hoolimata oma noorusest on Helenal juba kogemus klassiõpetajana, mida ta kõrgelt hindab, sest sai sealt julgust ja õppis muutuvates oludes toime tulema, olles kannatlik ja jäädes rahulikuks. Helena on läbinud koolituse "Meie aja teadlik õpetaja". 
Helenast saab meie 1. klassi õpetaja. Tere tulemast!

Õpetaja Tiina


Tiina peab oma tugevusteks head suhtlemisoskust, kiiret õppimis- ja kohanemisvõimet, pingetaluvust, kohusetundlikkust, avatust uuele ja huvitavale, käsitööoskust, valmisolekut huvitavateks koolitusteks ja projektides osalemiseks. Meie nägime temas avatud meele ja positiivse ellusuhtumisega inimest, kellel on julgust ja tahet oma elus ette võtta muutusi. Tiina omab õpetajana hindamatut elu jooksul omandatud kogemustepagasit, samuti on ta õppinud logopeediks ja kasutab õpetajatöös erialaseid võtteid, mis lapsi õppimisel toetavad. Tiinal on ette näidata hulgaliselt koolitustõendeid sh "Liikuma kutsuv kool", "Lapse arengut toetavad praktikad", "Mälustrateegiate arendamine algklassides" jne
Tiinast saab meie 2. klassi õpetaja. Tere tulemast!

Koolijuht Kerstin 

„Esimene asi, mis mul teha tuleb,“ ütles Alice iseendale, kui ta metsas ringi kõndis, „on kasvada jälle oma õige kasvuni. Ja teine asi on leida tee sinna ilusasse maailma. Minu meelest on see kõige etem plaan.“ – Lewis Carroll, „Alice imedemaal“

Nii alustas Kerstin oma kaaskirja "Minu unistuste kool". Kerstin peab meie ühiskonna tulevikuvajadustest lähtuvalt väga tähtsaks, et igaüks saaks rakendada oma võimeid maksimaalselt. 
Kerstinil on varasem koolijuhi kogemus, mis pole teda ära hirmutanud ega liigselt fustreerinud - vastupidi - oli rõõm näha inimest, kes hoolimata raskest aastast tuleb ja ütleb sära silmis, et dokumentide loomine ja töö meeskonnaga meeldivad talle väga. Kerstin usub, et muutused on need, mis meid edasi viivad, ning kui suurelt unistada, siis on võimalus selles suures ja laias maailmas leida see miski, mis võimaldab meil olla kõige paremad õpilased, õpetajad ja koolijuhid. Kerstin oskas meie koolis näha koos nii kvaliteeti kui veidikest pipilikkust loovuse arendamiseks. Loodame, et meie ühine tee ja töö selles suunas saab olema rõõmus, kerge ja helge. 
Kerstin hakkab Peedu kooli juhtima ning õpetab vanemates klassides inglise keelt. Tere tulemast!

Õpetaja Anna-Liisa (lastega kodus)

Anna-Liisa on üks Peedu kooli loojatest ja kooli esimene õpetaja. Oma töös pöörab ta suurt rõhku laste enesejuhtimise ja suhtlemisoskuste arendamisele. Anna-Liisa töö ja pühendumise tulemusena on  kõigil I lennu lastel kustumatu mälestus ühes Bullerby koolis õppimisest. Käesoleval hetkel õpetab ja kasvatab Anna-Liisa kodus oma lapsi, kuid tihti käib ta koos perega koolis külas ja on kindel, et ta on alati olemas, kui tema abi vaja läheb. Anna-Liisat võib kohata ka meie lastehoiu juures toimetamas. 

Psühholoog Ülle

Ülle on Peedu kooli "vanaema" ja üks kooli loojatest. Ta on õppinud psühholoogiat ja töötab erinevates koolides psühholoogina, et toetada lapsi ja nendega tegelevaid täiskasvanuid. Tema poole võib alati julgelt pöörduda, kui on vaja professionaalset nõuannet. Ülle juhindub oma töös põhimõttest, et lapsed oleksid toetatud parimal võimalikul moel, mis tähendab alati koostööd vanemate ja õpetajatega. 

Kooli Sõber Viire

Viire on meie kooli Sõber. Sõber kindlasti suure algustähega, sest Viire on  aastaid ülikoolis õpetajaid õpetanud, teaduskooli juhtinud ja väärib oma kogemuste, teadmiste ja tarkuse poolest lugupidamist ja austust. Viirele meeldisid meie maja ja mõtted ning Viire meeldis meile, esimesest hetkest alates. Viire aitab meie kooli mentorina nii nõu kui jõuga ja osaleb projektide käivitamisel. Viire unistab koolist, mis on arenev ja avatud, tark ja teadmishimuline, loov ja liikuv, ettevõtlik ja energiline, kaasav ja koostöine, aga kindlasti toetav ja tunnustav, soe ja sõbralik. Unistame üheskoos.