Vastuvõtt

Avaldus Peedu kooli astumiseks

Vastuvõtt 1. klassi

2019/20 õa 1. klassi astujale
Palun täita avaldus kooli astumiseks. Seejärel võetakse teiega ühendust.
Peedu koolis toimuvad tutvumisringid, kus viiakse läbi ühistegevusi koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Tagasisidet lapse kohta saab peale tutvumisringi. Vajadusel toimub lapse ja lapsevanema vestlus koolipsühholoogiga. Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima.
Eelisjärjekorras on Peedu kooli kogukonna perede lapsed (õde-vend õpib juba Peedu koolis, laps elab Peedul või on muul moel Peeduga seotud). Positiivse otsuse korral sõlmib MTÜ Peedu Haridusselts lapsevanemaga koolituslepingu.
Lapsevanem tasub õppetasu esimese osamakse vastavalt lepingus sätestatud korrale.
Arstitõendi perearstilt võib tuua õppeaasta alguseks.

Vastuvõtt 2. – 6. klassi

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi ka vanematesse klassidesse.
Peedu kooli tulekuks on vajalik täita elektrooniline avaldus. Seejärel toimub kooli juhtkonna, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku õpilase tutvumispäeva(de) ning proovitööde ajad. Proovitööde korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga.
Positiivse otsuse korral sõlmib MTÜ Peedu Haridusselts lapsevanemaga koolituslepingu. Lapsevanem tasub õppetasu esimese osamakse vastavalt lepingus sätestatud korrale.
Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimalustega siinse veebilehe vahendusel.