Vastuvõtt

1. klassi vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks TERA Peedu kooli.

* Elektroonilisi kooli astumise avaldusi ootame ajavahemikul 4. jaanuar - 25. jaanuar 2022. Palun täitke elektrooniline  ankeet.

Eelkoolis käivate õpilaste peresid kutsume perevestlusele e-maili teel.

* kõikidele lastele, kes ei ole käinud TERA Peedu kooli eelkoolis, toimuvad tutvumisringid 3. veebruaril, kell 13.05-14.45.

Tutvumisringides viime läbi lastega ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks. Vajadusel toimub eraldi ajal lapsega kohtumine ning vestlus koolipsühholoogiga. Tahame olla veendunud, et laps on kooliküps ja valmis TERA mahukama õppekava järgi õppima. Peale tutvumisringi toimumist anname peredele teada, kes on oodatud perevestlusele. Peedu kooli (Mäe 6, Elva) perevestluste toimumise info saadetakse vanema e-mailile. 

Sissesaanud laste nimekirja ega pingerida kool ei avalikusta, teate selle kohta, kas laps saab või ei saa oma kooliteed alustada TERAs, saadame igale perele eraldi. Koolis alustavate laste pered peavad tasuma õppetasu esimese osamakse. Selle järel sõlmib Tartu Erakool lapsevanemaga koolituslepingu.

Arstitõendi perearstilt võib tuua õppeaasta alguseks.

Vastuvõtt 2. – 6. klassi

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi ka vanematesse klassidesse.
Palume kindlasti tutvuda meie kooli võimalustega siinse veebilehe vahendusel.

ÕPPETASU 2022/23 ÕPPEAASTAL

(Hariduse Edendamise SA juhatuse otsus nr 14, 15.04.2021.)

Tartu Erakool Peedu kool (Elva linn) 15% kuu töötasu alammäär.

 1. Määrata, et õpilasega lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluv
  esimene õppemaksu osamakse on:
  Tartu Erakoolis (Elva linn) 474 eurot
  Siin ja järgnevalt: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi
  Valitsuse poolt 2020. aastaks kehtestatud kuutöötasu alammäär.
  Õppetasu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks
  õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms).
  Õppetasu ei sisalda koolivormi ja tahvelarvuti kaante maksumust.
 2. ÕPPEMAKSU SOODUSTUSED
  Õppemaksu soodustuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus HESA
  juhatusele. Kõik avaldused ja soodustuse taotlemise põhjused vaadatakse eraldi üle. Otsuse tegemisel lähtutakse perede vajaduspõhisusest.

Õppetasu maksmine toimub Hariduse Edendamise SA a/a EE06 2200 2210 6943 9721, Swedbank.

Õppetasu aastane kogusumma on jagatud 12- ks võrdseks igakuiseks makseks ja kuuluvad tasumisele vastavalt esitatud arvele. Õppeaastaks arvestatakse 01. juuni - 31. mai. Õppetasu koosneb õppemaksust, toitlustustasust, õppekäikude tasust jms. Iga õpilase kohta koostatakse igas kuus üks arve, millel kajastuvad nii õppetasud kui ka kõik muud tasud (nt. HuviTERA tunnid, laagrid jms.). 

TERA Peedu kooli õppemaks on 108 eurot kuus, millele lisanduvad õppimist toetavad teenused (transport, õppekäigud, toitlustamine jm) 50 eurot kuus. 

Soovitame tasuda täpselt arvel näidatud summa. Kui on soov tasuda muu sagedusega (nt. kord kvartalis, kord aastas), siis on ka see võimalik, kui tasutakse ette (nt. juunis tasutakse juuni, juuli, augusti eest). Sellisel juhul kajastub järgmisel arvel ettemaks. Kui õppetasu on jäänud tasumata, kajastub järgmisel arvel lisaks jooksva kuu tasudele ka võlg eelmistest perioodidest. Ühte arvet võivad tasuda erinevad isikud. Kui soovite saada arvet mitmele meiliaadressile, andke sellest palun teada raamatupidamise meiliaadressile. Arvel näitame lapsevanemana lepingu sõlminud isiku nime, kuid soovi korral võib rahaülekande teha keegi teine. Igal õpilasel on oma personaalne viitenumber, palume kindlasti kasutada seda maksekorraldusel viitenumbri lahtris. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi. Koolituskulu maksjana deklareerime maksuametile selle isiku, kelle arveldusarvelt laekub tasu. Äärmisel juhul saame deklareerida ka lepingu sõlmija nime koolituskulu maksjana, kui meile on sellest soovist teada antud hiljemalt 31. detsembriks.

Külasta Tartu Erakooli kodulehte