Koolitused

Põhjalikult Peedu koolist 

Peedu kooli tutvustuse käigus jalutame läbi koolimaja, kusjuures piilutud saab kõikidesse salajastesse nurgatagustesse. Õue- ja onniala uudistades näeme ja paitame muuhulgas kooli kõrval elavaid loomi. Jalutuskäiku suunavad Peedu kooli entusiastid - õppejuhid Anneli ja Helen, kes pärast virgutavat ringkäiku Peedu kooli elava video-, pildi- ja jutumaterjaliga tee ja küpsiste kõrvale lähemalt tutvustavad. Kui aega on rohkem ja huvi meie toimetamiste vastu suur, siis saab Peedu kooli tutvustavale koolitusele juurde lisada mõne teise huvipakkuva teema. Disainime teie päeva meie juures ühiselt vastavalt huvidele ja soovidele!

1,5 h / grupi suurus 15-20 in / 200 EUR 

Päev Peedu koolis 

Olete Peedu kooli tegemistel silma peal hoidnud ja tahaksite olla kärbsed seinal, kui me oma igapäevatoimetusi teeme? Haarake sõber või paar punti  ja tulge meile külla! Teid võtavad oma tiiva alla Anneli ja Helen, Peedu kooli õppejuhid, kes suunavad teid sujuvalt läbi päeva ja koolimaja vastavalt ootustele ja soovidele. Hommikut alustame ühise hommikuringiga, külastada saab koolitunde, lõunastada koos õpilastega, lustida õuevahetunnis loomadega ja ehk lubavad õpilased teid ka ülisalajasele onnialale. Lubage meil end inspireerida!

4-5 h / 1-3 in / 1 in 120 EUR, 2 in 170 EUR, 3 in 200 EUR 

Loomi kaasav õpe 

Peedu kooli kõrval aastaringselt elavate ponide, küülikute, kanade ja lammaste kaasamise võimalustest õppetöö erinevatesse tahkudesse räägib haaravalt ja huvitavalt Peedu koolimaja ja loomade perenaine Liina. Loomi kaasava õpe tunnid on loodud õppekavapõhiselt, mida on võimalik meie kooli koos õpilastega läbima tulla. Tule nende võimaluste ja meie neljajalgsetega eelnevalt selle koolituse käigus tutvuma! Lisaks põnevatele loomadega seotud lugudele saab selgeks, kuidas lapsed loomadega meie koolis igapäevaselt toimetavad, miks ja kuidas see kasulik on ning kuidas loomad laste heaolu mõjutavad ja vastupidi. Seni uudista meie loomade tegutsemisi sotsiaalmeedias: https://www.instagram.com/the_horse_named_olaf/

1,5 h / grupi suurus 10 in / 150 EUR 

Kool õues - õuesõpe praktikas ja õuevahetunni võlud

Kuna Peedu kooli ümbritseb võrratu looduskeskkond, oleks patt see kasutamata jätta. Pole õppeainet, mida Peedu koolis õues läbi poleks viidud. Muusikaõpetust saab teha metsarajal, matemaatikat õppida kergliiklusteel, eesti keelt staadionil ja inglise keelt kooliõuel. Keskkonnavahetus mõjub värskendavalt ning mitmekesistab õppemetoodikat. On läbi viidud arvukalt uuringuid, mis kinnitavad, et loodus mõjub inimesele stressimaandavalt, vähendab ärevust ja on füsioloogiliselt lõõgastav. Liikumine on mõjus keskendumisravim, millel puuduvad kõrvalmõjud!

Lisaks õues õppimisele on Peedu koolis ka õuevahetunnid. Me teame,  et vaba tegevus värskes õhus parandab akadeemilist võimekust ja keskendumisvõimet. Näeme seda iga päev. Lisaks pakub õuevahetund õpilastele suurepärast võimalust oma mängude tarbeks ise reeglite kehtestamist harjutada, tegevusi reguleerida ning meeskonnatööoskusi arendada. 

Koolituse käigus räägime õue minemisest ja õues olemisest, vastame teie küsimustele õuesõppe ja õuevahetundide kohta ning viime lisaks läbi õues praktilised tegevused.

2,5 h / grupi suurus 20-25 in / 260 EUR 

Keeleõpe ja iseseisva õppija kujundamine Peedu kooli inglise keele tundide näitel 

Peedu koolis õpitakse inglise keelt keelekümblusmetoodika alusel, mis sarnaneb väga palju sellega, kuidas väikelaps oma emakeelt omandab. Lisaks kujundavad meie keeleõppijad 1. klassist alates õpiharjumusi, mis toetavad neid ka hilisemas elus iseseisvalt järgmiste võõrkeelte ja erinevate uute teadmiste omandamisel. Võõrad pole meie koolis ka põnevad digilahendused, mis igapäevaselt tundides nii õpilaste iseseisvust ja eneseanalüüsioskust arendavad kui ka õpetaja aega kokku hoiavad. Kuidas me seda ikkagi teeme? Kes teaks seda paremini, kui meie aastatepikkuse keelekümbluskogemusega inglise keele õpetaja?

1 h / grupi suurus 10-15 in / 150 EUR

Praktiline üldõpetus ja loov loovusõpetus 

Olete õhates mõelnud, et oleksite ise tahtnud kunagi Peedu koolis õpilane olla? Nüüd on teil selleks võimalus! Tulge ja osalege meie praktilisel üld- ja loovusõpetuse koolitusel, kus teie saate olla õpilase rollis. Koolituse esimeses pooles, mis on praktilise suunitlusega, saate “selga tõmmata” Peedu koolivormi ja asuda ise sellisel moel õppima. Kui kogemus on omandatud, tutvustame enda koolis toimivat kaht tugisammast - üld- ja loovusõpetust ning arutleme teie kogemuse üle. Vastatud saavad kõik küsimused ja kõhklused ning praktilised nipid ja meetodid enda töös kasutamiseks on garanteeritud!

2 h / grupi suurus 15-20 in / 260 EUR 

Klassi haldamise parimad praktikad

Sinu tundides on rohkem kui loov kaos? Tunned, et tahad olla oma õpilastele inspireeriv õpetaja, aga puudu jääb klassi haldamise praktilistest oskustest? Meie usume, et kõik oskused on arendatavad ja saavutatavad, kui endal piisav tahe ja motivatsioon olemas. Ka see viimane on tõstetav! Selle koolituse käigus räägime nendest oskustest, mida õpetaja saab ise arendada ja pidevalt töö käigus harjutada. Iga koolitusel osaleja saab võimaluse saada personaalset tagasisidet ja tuge. Tsiteerides Marie Forleo’d: Kõik on väljamõeldav!  

3 h / grupi suurus kuni 10 in / 1 in 50 EUR 

Õpetajaskonna hoidmine ja ühtsustunde kujundamine - juht, kuidas toetad oma õpetajaid sina?

Oled ägedate ideedega koolijuht, aga tunned puudust üheshingamisest õpetajaskonnas, kellega oma ideid koos ellu viia? Õpetaja, kelle tööks on igapäevaselt õpilasi hoida ja nende hulgas ühtsustunnet kujundada, peab seda ka ise kogeda saama. Kuidas tekitada õpetajate hulgas üksteise toetamine, mis põhineb usaldusel ja hoolimisel? Teeme sellega Peedu koolis järjepidevalt tööd ning oleme valmis jagama kõiki praktikaid, mis on osutunud efektiivseks. Õnnelikud õpetajad = õnnelikud õpilased = õnnelik kool. Antud koolitus on personaalne, suunatud kooli- ja õppejuhtidele ning toimub hubases kohvilauas vestlusringina. 

1 h / 1-3 in / 1 in 60 EUR, 2 in 80 EUR, 3 in 100 EUR 

Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine Peedu koolis 

Muutuv õpikäsitus Haridus- ja Teadusministeeriumi järgi hõlmab endas heatasemelisi ainealaseid teadmisi koos oskusega neid praktikas rakendada, õpioskuste arengut, paremaid koostööoskusi, enesejuhtimise oskust, subjektiivset heaolu, mis tähendab paremat füüsilist ja vaimset tervist, oskust lahendada erimeelsusi ja ületada kriise.  

Peedu koolis oleme kõikidele nendele aspektidele ühel või teisel viisil teadlikult tähelepanu pööranud ja loonud süsteeme väljatoodud oskuste arendamiseks. Selleks, et saada ideid ka enda koolis sarnaste praktikate kasutamiseks, tule, kuula ja arutle kaasa. Mis on TERAraamat, iseõppepäevad, kuidas töötavad meie kogu kooli hommikuringid, milline on meie hindamissüsteem ja kuidas läheneme üldpädevustele? Kuidas on meie koolis korraldatud individuaalne lähenemine lastele, nende tugevusi silmas pidades? Ja mis see onniala veel on ja kuidas see toodud eesmärkidele lähemale viib? 

2 h / 20-25 in / 260 EUR

Kogukondlik lastehoid koostöös kooliga

Peedul toimetab lisaks koolile meile järelkasvu toov Pihlamarja lastehoid, kus rakendatakse põhimõtteid “vähem valmis asju = rohkem loovust”, “vähem lapsi = rohkem individuaalsust”, “vähem uksi = rohkem avatust” ja “vähem toas = rohkem õues”. Lastehoid sündis kogukondlikust vajadusest ning on kohalike hulgas lühikese aja jooksul ennast väikse, aga tublina tõestanud. Lastehoiu ja kooli koostöös saavad tähistatud rahvakalendri päevad, lugemiskuu ning muud huvitavad sündmused. Kuidas soodustada väikeste ja suurte omavahelist koostööd ja milleks see hea on? Tule ja uuri, kuidas meie väike lastehoid edukalt toimetab! Jalutame ühiselt lastehoiu õues ja toas ning vestleme teetassi taga. 

1 h / 10-15 in / 150 EUR

Kui te siit praegu endale sobivat koolitust ei leidnud, aga teate ise täpselt, mida soovite, võtke meiega julgelt ühendust ja disainime just sellise koolituse, mis teie ootustele ja vajadustele vastab!

Kui viibite meie juures pikemalt kui paar tundi või tulete kaugemalt ja soovite lisaks koolitusele ka toitlustust, andke sellest meile märku ja saame selle teile organiseerida. 

Lisainfo:

Anneli Armus-Juhkam

tel. 5814 5740

anneli.juhkam@tartuerakool.ee