Lendu läks eelkooli 4. lend!

Koos päriskoolilastega läksid kevadvaheajale ka eelkoolilapsed. 18. aprillil said tulevased täieõiguslikud koolilapsed eelkoolis kokku viimast korda. Oktoobri algusest aprilli teise pooleni käidi koolilapseks olemist harjutamas kokku 23 korda. Saadi sõbraks numbrite, tähtede ja inglise keelsete laulude-salmidega. Kindlasti õpiti õppetöö kõrvalt pisut rohkem tundma üksteist ning paljude eelkoolilaste jaoks ka tulevasi õpetajaid.

TERA Peedu Kooli eelkooli lõpetas 12 õpilast, kellest 10 jätkavad sügisel Peedul 1. klassis. Viimasel kohtumisel meisterdati üheskoos traditsiooniline lennuplakat, kuulati 2. klassi laste esinemist ja näidati vanematele oma kogutud koolitarkust. Iga laps sai kaasa oma töödest koostatud õpimapi ning eelkooli lõputunnistuse. Peale pildistamist maiustati üheskoos kringliga.

Rõõmsat peagi algavat kooliteed teile – Luukas, Anett Marii, Jakob, Art, Linda, Laura, Liselle, Kustas, Kirke, Hans, Romet ja Marten! TERA Peedu Kooli õpetajad tänavad nii lapsi kui lapsevanemaid meeldiva koostöö eest!