MTÜ

Hariduse Edendamise SA

Peedu kooli pidaja on Hariduse Edendamise SA (HESA).

Arvelduskonto nr: EE06 2200 2210 6943 9721

Registrikood: 90014359

Ärinimi: Hariduse Edendamise SA.

Peedu kooli selts

Peedu Kooli Selts on Pihlamarja lastehoiu pidaja ning toetab kooli tegevust projektide kaudu.

Arvelduskonto  nr: EE167700771003667931  LHV

Registrikood: 80186220

Ärinimi: PEEDU KOOLI SELTS

Aadress: Mäe 2a, Elva linn, Tartu maakond, 61508

Õiguslik vorm: mittetulundusühing

Esmakande aeg: 12.03.2003

Põhikirja kinnitamise aeg: 11.06.2007

Kontakt: peedu.kogukond@gmail.com

MTÜ Peedu Kooli Selts sai loodud 2003. aastal eesmärgiga säilitada linnaosas alus- ja alghariduse saamise võimalus ning otsida lahendusi iseseisva lasteaed-algkooli taastamiseks. MTÜ liikmeskonna moodustasid esialgu 5 lapsevanemat. Hoolimata seltsi igakülgsetest pingutustest suleti Peedu kool 2004. aastal linnavalitsuse otsusega. Kooli selts tegutses edasi, korraldades ühisüritusi ja viies ellu erinevaid projekte.

Vahepeal jõudsid suureks kasvada Peedu kooli esimesed vilistlased, kes oma laste kooliealisteks saades kohaliku kooli taasloomise mõtte teoks teha aitasid. Kümme aastat hiljem, 2013. aasta sügisel avati koostöös Tartu Erakooliga (MTÜ TEHES) Peedu I klass, kus asus õppima 10 last.

Põhikiri ja majandusaasta aruanded on leitavad siit: http://poster.ee/peedu/kohalikud-seltsid/peedu-kooli-selts/

Ellu viidud projektid:

2015. aastal toetas KOP  projekti “Peedu kogukonna jätkusuutlik ühistegevus uue kogukonnamaja tervikliku inventari kaasabil” (Projektijuht Evelin Sedrik)

2015. aastal toetas KOP projekti “Peedu kogukonna restart”. (Projektijuht Evelin Sedrik)

2017. aastal toetas KOP projekti “Peedu kooli laste ja kogukonna spordiväljak”. (Projektijuht Ilmar Särg)

2018. aastal toetas KOP projekti  „Voodid Peedu kogukonna lastehoiuteenuse käivitamiseks“. (Projektijuht Liina Luure)

01.10.2018 - 31.05.2020 toetab SA Innove projekti „Kogukonna lastehoiu loomine Peedule“, mille raames alustas Peedul tegevust Pihlamarja lastehoid. (Projektijuht Liina Luure)

2019. aastal toetas KOP projekti „Kasvuhoone Peedu suvekooli käivitamiseks“. (Projektijuht Liina Luure)


Peedu haridusselts

Peedu Haridusselts on HESA koostööpartner.

Arvelduskonto nr: EE827700771003841537  LHV

Registrikood: 80566075

Ärinimi: Peedu Haridusselts MTÜ

Aadress: Mäe 6, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond, 61508

Esmakande aeg: 29.05.2019

Asutajaliikmed: Helen Altin-Ilves, Anna-Liisa Peterson, Liina Luure, Peedu Kooli Selts

Kontakt: peedu.haridusselts@gmail.com

Põhikiri (link)

Privaatsuspoliitika (link)

Peedu Haridusselts MTÜ sai loodud 2019. aastal.