Kooli ja lastehoiu pidajad:

Hariduse Edendamise SA

TERA Peedu kooli pidaja on Hariduse Edendamise SA (HESA).

Arvelduskonto nr: EE06 2200 2210 6943 9721

Registrikood: 90014359

Ärinimi: Hariduse Edendamise SA.

Peedu Kooli Selts MTÜ

Peedu Kooli Selts on Pihlamarja lastehoiu pidaja ning toetab kooli tegevust projektide kaudu.

Arvelduskonto  nr: EE167700771003667931  LHV

Registrikood: 80186220

Ärinimi: PEEDU KOOLI SELTS

Aadress: Mäe 2a, Elva linn, Tartu maakond, 61508

Õiguslik vorm: mittetulundusühing

Esmakande aeg: 12.03.2003

Põhikirja kinnitamise aeg: 11.06.2007

Kontakt: liina.luure@gmail.com

Põhikiri ja majandusaasta aruanded on leitavad siit: http://poster.ee/peedu/kohalikud-seltsid/peedu-kooli-selts/

Ellu viidud projektid:

2021. aastal toetas KOP projekti "Peedu kooli- ja kogukonnamaja hooviala turvalisuse suurendamine aia rajamise läbi". (Projektijuht Liina Luure)

2019 - 2021 jätkuvad Peedul Silmaringi sarja koolitused õpetajatele, lapsevanematele jt huvilistele. Projekti toetab Elva vald.

2019. aastal toimus Elva Kultuurikeskuses/ Peedu kooli- ja kogukonnamajas Kogukonnakoolide konverents. Projekti toetas Elva vald. (Projektijuht Evelin Sedrik)

2019. aastal toetas KOP projekti „Kasvuhoone Peedu suvekooli käivitamiseks“. (Projektijuht Liina Luure)

01.10.2018 - 31.05.2020 toetab SA Innove projekti „Kogukonna lastehoiu loomine Peedule“, mille raames alustas Peedul tegevust Pihlamarja lastehoid. (Projektijuht Liina Luure)

2018. aastal toetas KOP projekti  „Voodid Peedu kogukonna lastehoiuteenuse käivitamiseks“. (Projektijuht Liina Luure)

2017. aastal toetas KOP projekti “Peedu kooli laste ja kogukonna spordiväljak”. (Projektijuht Ilmar Särg)

2015. aastal toetas KOP projekti “Peedu kogukonna restart”. (Projektijuht Evelin Sedrik)

2015. aastal toetas KOP  projekti “Peedu kogukonna jätkusuutlik ühistegevus uue kogukonnamaja tervikliku inventari kaasabil” (Projektijuht Evelin Sedrik)